15 வாட் Qi வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதியுடன் நோக்கியா XR20 ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு!

15 வாட் Qi வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதியுடன் நோக்கியா XR20 ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு!

15 வாட் Qi வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதியுடன் நோக்கியா XR20 ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு!