நோக்கியா-G60-5ஜி-ஸ்மார்ட்போன்

அசரவைக்கும் அம்சங்களுடன் நோக்கியா G60 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் வெளியீடு!

அசரவைக்கும் அம்சங்களுடன் நோக்கியா G60 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் வெளியீடு!