ரூ.13,300 விலையில் அறிமுகமானது நோக்கியா 5.2 ஸ்மார்ட்போன்!

ரூ.13,300 விலையில் அறிமுகமானது நோக்கியா 5.2 ஸ்மார்ட்போன்!

ரூ.13,300 விலையில் அறிமுகமானது நோக்கியா 5.2 ஸ்மார்ட்போன்!