களமிறங்கத் தயார் நிலையில் மோட்டோ ஜி60 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!

களமிறங்கத் தயார் நிலையில் மோட்டோ ஜி60 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!

களமிறங்கத் தயார் நிலையில் மோட்டோ ஜி60 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!