இந்தியாவில் விரைவில் வெளியாகவுள்ள எல்ஜி கே42 ஸ்மார்ட்போன்!!

இந்தியாவில் விரைவில் வெளியாகவுள்ள எல்ஜி கே42 ஸ்மார்ட்போன்!!

இந்தியாவில் விரைவில் வெளியாகவுள்ள எல்ஜி கே42 ஸ்மார்ட்போன்!!