தென்கொரியாவில் அறிமுகமானது எல்ஜி கிராம் 360 லேப்டாப் மாடல்!!

தென்கொரியாவில் அறிமுகமானது எல்ஜி கிராம் 360 லேப்டாப் மாடல்!!

தென்கொரியாவில் அறிமுகமானது எல்ஜி கிராம் 360 லேப்டாப் மாடல்!!