5000 எம்ஏஎச் பேட்டரியுடன் ஐடெல் விஷன் 2எஸ் வெளியீடு!

5000 எம்ஏஎச் பேட்டரியுடன் ஐடெல் விஷன் 2எஸ் வெளியீடு!

5000 எம்ஏஎச் பேட்டரியுடன் ஐடெல் விஷன் 2எஸ் வெளியீடு!