மலேசியாவில் இன்ஃபினிக்ஸ் X1 40 இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி வெளியீடு!

மலேசியாவில் இன்ஃபினிக்ஸ் X1 40 இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி வெளியீடு!

மலேசியாவில் இன்ஃபினிக்ஸ் X1 40 இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி வெளியீடு!