அசரவைக்கும் தொழில்நுட்ப அம்சங்களுடன் ஹுவாய் பி40 லைட் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!

அசரவைக்கும் தொழில்நுட்ப அம்சங்களுடன் ஹுவாய் பி40 லைட் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!

அசரவைக்கும் தொழில்நுட்ப அம்சங்களுடன் ஹுவாய் பி40 லைட் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!