ரேஷன் கார்டில் தொலைபேசி எண்ணை பதிவு செய்வது எப்படி?

ரேஷன் கார்டில் தொலைபேசி எண்ணை பதிவு செய்வது எப்படி?

ரேஷன் கார்டில் தொலைபேசி எண்ணை பதிவு செய்வது எப்படி?