மார்ச் 17 ஆம் தேதி விற்பனைக்கு வரவுள்ள கேலக்ஸி இசட் ஃபிளிப் ஸ்மார்ட்போன்!

மார்ச் 17 ஆம் தேதி விற்பனைக்கு வரவுள்ள கேலக்ஸி இசட் ஃபிளிப் ஸ்மார்ட்போன்!

மார்ச் 17 ஆம் தேதி விற்பனைக்கு வரவுள்ள கேலக்ஸி இசட் ஃபிளிப் ஸ்மார்ட்போன்!