ஒரே நேரத்தில் வாட்ஸ் ஆப், ஃபேஸ் புக், இன்ஸ்டாகிராம் செயலிழப்பது ஏன்?

ஒரே நேரத்தில் வாட்ஸ் ஆப், ஃபேஸ் புக், இன்ஸ்டாகிராம் செயலிழப்பது ஏன்?

ஒரே நேரத்தில் வாட்ஸ் ஆப், ஃபேஸ் புக், இன்ஸ்டாகிராம் செயலிழப்பது ஏன்?