கொரோனா நிவாரண நிதி: 610 மில்லியன் டாலர்களை வழங்கியுள்ளது சீன நிறுவனமான டிக் டாக்!!

கொரோனா நிவாரண நிதி: 610 மில்லியன் டாலர்களை வழங்கியுள்ளது சீன நிறுவனமான டிக் டாக்!!

கொரோனா நிவாரண நிதி: 610 மில்லியன் டாலர்களை வழங்கியுள்ளது சீன நிறுவனமான டிக் டாக்!!