கேரள வாடிக்கையாளர்களுக்கு 90 ஜிபி டேட்டா வழங்கும் பிஎஸ்என்எல்!!

கேரள வாடிக்கையாளர்களுக்கு 90 ஜிபி டேட்டா வழங்கும் பிஎஸ்என்எல்!!

கேரள வாடிக்கையாளர்களுக்கு 90 ஜிபி டேட்டா வழங்கும் பிஎஸ்என்எல்!!