அமேசான் விற்பனை: சலுகை விலையில் பச்சை நிற ‘எல்.ஜி W30’

அமேசான் விற்பனை: சலுகை விலையில் பச்சை நிற 'எல்.ஜி W30'

அமேசான் விற்பனை: சலுகை விலையில் பச்சை நிற ‘எல்.ஜி W30’