திடீரென 1.5 ஜிபி டேட்டாவினைக் குறைத்த ஏர்டெல்..!!

திடீரென 1.5 ஜிபி டேட்டாவினைக் குறைத்த ஏர்டெல்..!!

திடீரென 1.5 ஜிபி டேட்டாவினைக் குறைத்த ஏர்டெல்..!!