ஜியோ பிளானை முறியடிக்க கூடுதலாக 400 எம்பி டேட்டா வழங்கும் ஏர்டெல்!

ஜியோ பிளானை முறியடிக்க கூடுதலாக 400 எம்பி டேட்டா வழங்கும் ஏர்டெல்!

ஜியோ பிளானை முறியடிக்க கூடுதலாக 400 எம்பி டேட்டா வழங்கும் ஏர்டெல்!