8000 ரூபாய் தள்ளுபடி… சாம்சங் எஸ் 10 இ ஸ்மார்ட்போனை வாங்க ஆர்வம் காட்டும் வாடிக்கையாளர்கள்!!

8000 ரூபாய் தள்ளுபடி… சாம்சங் எஸ் 10 இ ஸ்மார்ட்போனை வாங்க ஆர்வம் காட்டும் வாடிக்கையாளர்கள்!!

8000 ரூபாய் தள்ளுபடி… சாம்சங் எஸ் 10 இ ஸ்மார்ட்போனை வாங்க ஆர்வம் காட்டும் வாடிக்கையாளர்கள்!!