இரண்டு 10W ஸ்பீக்கர்களுடன் 65 இன்ச் மி டிவி!

இரண்டு 10W ஸ்பீக்கர்களுடன் 65 இன்ச் மி டிவி!

இரண்டு 10W ஸ்பீக்கர்களுடன் 65 இன்ச் மி டிவி!