6000 எம்.ஏ.ஹெச். பேட்டரியுடன் அசத்தலான இன்பினிக்ஸ் ஹாட் 10 பிளே ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு!

6000 எம்.ஏ.ஹெச். பேட்டரியுடன் அசத்தலான இன்பினிக்ஸ் ஹாட் 10 பிளே ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு!

6000 எம்.ஏ.ஹெச். பேட்டரியுடன் அசத்தலான இன்பினிக்ஸ் ஹாட் 10 பிளே ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு!