விற்பனைக்கு வந்துள்ள கேலக்ஸி எம்30எஸ் ஸ்மார்ட்போனின் 4 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி வேரியண்ட்!!

விற்பனைக்கு வந்துள்ள கேலக்ஸி எம்30எஸ் ஸ்மார்ட்போனின் 4 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி வேரியண்ட்!!

விற்பனைக்கு வந்துள்ள கேலக்ஸி எம்30எஸ் ஸ்மார்ட்போனின் 4 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி வேரியண்ட்!!