நம்பரை SAVE பண்ணாமல் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்புவது எப்படி?

நம்பரை SAVE பண்ணாமல் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்புவது எப்படி?

நம்பரை SAVE பண்ணாமல் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்புவது எப்படி?