ஜூலை 17ம் தேதி Redmi K20 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!

ஜூலை 17ம் தேதி Redmi K20 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!

ஜூலை 17ம் தேதி Redmi K20 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!